داعش کمپ آموزشی خود را در مرز اسرائیل مستقر ساخت

بنا بر کانال ۲ ( اسرائیل ) داعش کمپ آموزشی خود را برای ۳۰۰ نفر در مرز سوریه با اسرائیل مستقر ساخته . این تصمیم در پی رابطه ی حسنه میان رقه و تل آویو ، در طی سال های گذشته بوده است . در عین حال ، بنا بر تغییر مواضع سرمایه گذاران دولت خود خوانده ی اسلامی ، رئیس ستاد کل ارتش اسرائيل در حال تدارک حمله به عناصر جهادی است که تا امروز از آنها حمایت می کرده .

Powered by WPeMatico